Støtteforeningen til Aastrup Mølle
Møllen 1951
Denne smukt beliggende mølle opførtes i 1862 af et selskab bestående af gårdejerne: Rasmus Vejstrup og Lars Kragegård i V. Åby samt jernstøber Lars Jensen, Faaborg. Selskabet drev selv møllen nogle år, men egnens befolkning var ikke særlig villig til at forlade de gamle mere driftsikre vandmøller. 1865 bortpagtede selskabet møllen til Søren L. Ågård som allerede i 1866 købte møllen med tilliggende 3 tdr. land for 9.500 Rdl. Søren L. Ågard var født d. 6. jan. 1827 og havde fra sin konfirmation beskæftiget sig med møllebyggeri og mølleri og havde flere år på de sydfynske møller. Han fik i løbet af få år møllen i rigtig “sving”. Allerede i halvfjerdserne blev den forsynet med selvregulerende vinger, og der blev indlagt Fransk sigteri med tilsvarende renseri for hvede, således at møllen i en lang årrække fremstillede størsteparten af den hvedemel som forbrugtes på egnen. 1871 købtes et areal på 18 tdr. land og samtidig byggedes ladebygningerne ved møllen. 1887 købtes yderligere 3 tdr. land og virksomheden beskræftige 6 á 7 mand foruden ejeren samt 3 spand heste. I 1889 blev møllen restaureret og forsynet med selvkrøjer, hvilket i høj grad lettede betjeningen. 1892 overdrog Søren L. Ågård møllem m.v. til sin søn Carl Ågård, født 23. juli 1867. I disse år da landbruget slog ind på stærkere fodring begyndte Carl Ågård at indkøbe og knuse oliekager til forhandling. Med landbrugets større omsætning og hurtigere tempo blev det nu nødvendigt med at anskaffe hjælpe kraft til vindstille tider og der indlagdes en 8 HK petroleums-motor som allerede efter 10 års forløb måtte ombyttes med en 16 HK motor. 1910 blev grynmølleriet moderniseret og ny centrifugalsigte indlagt, således at møllen blev i stand til at imødekomme større krav – særlig i krigsperioden. 1919 påbegyndtes fremstilling af animalsk hønsefoder. Møllevirksomheden optog nu C. Ågård så stærkt at han bortsolgte de længst bortliggende 18 tdr. land og byggede “Møllebakken”, den store hvide ejendom bag møllen med de tilbageværende 6 tdr. land hvor han boede medens hans svigersøn Carl Rasmussen bestyrer møllen. 1924 anskaffedes lastbil som nu udgør samme arbejde som 2 á 3 møllevogne. 1928 blev den 16 HK motor ombyttet med en mere økonomisk 25 HK dieselmotor og samme år indrettes en særlig afdeling for forældning af såsæd med nye maskiner, for rensning og bejdsning. Mange landsbymøller er i den sidste menneskealder forsvundet, men Åstrup Mølle, som i 1932 kunne fejre sin 70-åriges beståen, heraf i de 66 år i familien Ågårds eje, har formået at indstille sig efter tiden og landbruges krav. Carl Ågård som i 1888-89 var elev på Dalum Landbrugsskolen og hos den bekendte kvægopdrætter Jens Hansen Holev, har foruden at passe sin ret store virksomhed fået tid til at bestride adskillige hverv, således var han i en årrække Mejeriformand, formand for Kontrolforeningen og Mælkebedømmelsesforeningen, bestyrelsesmedlem i Faaborg Andelsslagteri., hvor han i en årrække var voldgiftsmedlem. I en periode var han sognerådsformand, han er medstifter af og i bestyrelsen for “Fyns Forsamlingshus” og i en årrække var han formand for Fyns stifts Møllerforening, han er medstifter af “Det Radikale Venstre” og i en årrække i bestyrelsen for dettes landsforbund. I 1940 solgte Carl Ågård møllen til sin søn Laurits Ågård født d. 2.1. 1900. Laurits Ågård og hustru som boede i Faaborg i mange år, fortæller, at de hovedsagelig forarbejdede byggryn, hvedemel og rugmel og forsynede syv bagerier med mel. Ved siden af blev der holdt et stort antal svin i den nuværende forretningsbygning. Under den 2. verdenskrig blev der desuden dyrket tobaksplanter og møllens arealer og bladene blev tørret i en stor specialbygget lade ved møllen. Den er nu desværre nedrevet. Laurits Ågård solgte møllen i 1953. Under voldsom storm i 1936 mistede møllen sine vinger, som aldrig kom op igen. Møllen forfaldt langsomt og i 1956 blev de 3 øverste fag fjernet og en flad hat sat på. Nogle år senere købte Bent Hoffmann Åstrup Mølle og drev møbelforretning til 1980. August 1981 blev møllen solgt til tekstilhandler Bjarne Bonefeld Tychsen, og på grundlag af en meget stor brandassurance på 1.500.000 fra en landbrugsejendom Faaborgvej 142, Ulbølle, som Fyns Amt nægtede genopført, lykkedes det at genskabe Åstrup Mølle med arbejdende vinger i december 1984. Dette skyldtes i høj grad en utrættelig advokat Hans Hviid, Faaborg, der efter 2½ års tovtrækkeri med Statsskattedirektoratet endelig fik dette til af frigive forsikringssummen. Møllebygger John Jensen, Vig i Odsherred har restaureret møllen og ingeniør Jørgen Krogsgård, Risø, har kombineret en traditionel Hollandsk vindmølle udendøre og moderne teknologi og rationel energi- producent indendøre. Det må klart erkendes at ideen er særdeles vellykket. Møller der er en 11 KW producerer i dag ca. 35.000 KW på årsbasis og opvarmer herved forretningsejendommen med elvarme og lys på møllen om natten. Vinge diameteren er 22m., hvilket svarer til et bedrejet areal på 380 kvm. Energistyrelsen har ydet støtte med: 190.000,- BFR v/Herman Jørgensen, Faldsled: 10.000,- Sparekassen Faaborg’s Fond: 10.000,- Ejendommen er i dag så velbesøgt igen, at der er ansat flere damer til betjening af kunderne i forretningen som sælger alt i stoffer, metervarer, gardiner og stænger. Pt. står Møllen desværre igen uden møllevinger. 2013 Møllen mistede vingerne i en storm 2015 Nye vinger kom på i februar 2015 Møllen mistede de nye vinger juni måned 2016 Leverandør af nye vinger erklærer sig konkurs. 2018 Møllen er stadig uden vinger

Møllens historie

Til top Til top
vista photos
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem

About

Reprehenderit non in amet ea

nostrud adipisicing sit dolore

Reprehenderit dolor qui, est, ut tempor eiusmod ipsum pariatur id quis irure culpa eu. Adipisicing ut velit reprehenderit enim adipisicing magna reprehenderit do? Lorem, qui consectetur dolore tempor, in pariatur consequat nisi incididunt. Sunt dolor tempor, irure sit quis labore, culpa, elit in occaecat qui duis labore in mollit anim ut in. Sint irure non consequat cupidatat magna irure ea mollit labore voluptate amet mollit ut in est reprehenderit quis. Occaecat in dolore tempor sed. Lorem nulla ut ut consectetur, exercitation sunt. Esse sit velit dolor in esse dolor in ut. Proident elit id voluptate nostrud culpa adipisicing in occaecat, in aute, minim eiusmod nostrud deserunt et labore ea sint. Quis anim, occaecat ex consectetur incididunt, tempor ullamco veniam dolor dolore in in ex aliqua. Ad qui sit. Duis amet non qui sit incididunt cillum reprehenderit proident.
Møllen 1951