Støtteforeningen til Aastrup Mølle
Møllen 1962
1. Foreningens formål! At sikre Aastrup Mølles (5600 Faaborg) forsatte beståen og dens Kulturhistoriske værdi.  2. Hvem kan være medlem? Alle der støtter op om foreningens formål. Personligt medlemskort 25 kr. Foreninger og virksomheder 100 kr. Kontingentet, der betales ved indmeldelse, er et engangsbeløb. 3. Hvem leder foreningen m.m.? Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges blandt medlemmerne på generalforsamlingen for en 4 årig periode, idet der afgår skiftevis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer. Ikke valgte bestyrelsesmedlemmer indtræder som suppleanter efter opnået stemmetal. Stemmeberettiget er alle medlemmer over 16 år. Hvert medlem/forening/virksomhed har 1 stemme. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer og en sekretær. Konstitueringen sker ved første ordinære bestyrelsesmødemøde efter generalforsamling. Der afholdes minimum 4 årlige bestyrelsesmøder med dagsorden udsendt senest 3 dage før mødedato. 4 dage før den årlige generalforsamling udsendes formandens beretning til bestyrelsesmedlemmerne. Generalforsamling A. Generalforsamling afholdes hvert andet år inden1 maj. Indkaldelse udsendes med 14 dages varsel på foreningens hjemmeside og i Ugeavisen med flg. dagsorden. 1. Valg af dirigent. Valg af 2 stemmetællere. 3. Valg af referent. 4. Formandens beretning og godkendelse. 5. Regnskab v. kasserer og godkendelse. 6. Fastsættelse af kontingent 7. Indkomne forslag. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af revisor. 10.Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 11. Valg af revisorsuppleant. 12Eventuelt. B. Forslag til vedtægtsændringer eller øvrige forslag indleveres 1 uger før ordinær generalforsamling til foreningens formand. C. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 2 ugers varsel hvis min. 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. D. 2årig regnskabsperiode med afslutning 31 december.   4.  Hvem tegner foreningen? Foreningen tegnes af formand og næstformand.      5. Hvordan opløses foreningen? Ved foreningens opløsning tilfalder overskydende midler en eventuel ny støtteforening for Møllens vedligeholdelse oprettet efter Folkeoplysningslovens anvisninger. Er der ikke oprettet en sådan forening fordeles overskydende midler ligeligt mellem Aastrup Folkemindesamling og V. Aaby Folkemindesamling. Donationer/indbetalinger over 200kr tilbagebetales ved ikke gennemført formålsparagraf. Punkt 1 Godkendt på foreningen Vinger på Aastrup Mølle`s ekstraordinære generalforsamling 19.februar 2019

VEDTÆGTER

FOR FORENINGEN Støtteforeningen til Aastrup Mølle

Til top Til top
vista photos
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
Dolor consectetur, id sed officia sit enim

Store

Sit nisi culpa anim sunt

Reprehenderit cupidatat ut in. Nisi et incididunt fugiat, est laboris irure ex, in dolor in aliqua, exercitation aliquip. Culpa ea proident adipisicing eiusmod, incididunt ullamco excepteur.

Labore nostrud

Culpa in anim sunt do labore, dolor exercitation, laboris in proident ut amet consectetur nisi dolore. Est quis tempor ut cillum deserunt non, reprehenderit nostrud. Et sed minim irure anim, est anim dolore duis. Enim est veniam. Incididunt dolor tempor nulla. $0.00

Et dolor ea

Qui deserunt dolore ullamco exercitation ut cillum, minim pariatur minim exercitation tempor in aute proident deserunt. Minim irure, in eiusmod officia non. Culpa, veniam tempor nisi consectetur aliquip dolor non anim sit veniam mollit. Lorem nisi, dolor deserunt id amet incididunt in. $0.00

Ex dolor fugiat

Deserunt non ipsum: Aliquip ex deserunt amet non proident exercitation ut cillum laboris aliqua, incididunt ut. Lorem cupidatat enim proident consectetur, tempor occaecat minim enim sed ut et aliquip ullamco dolor in quis in cupidatat. Est dolore eu non culpa, proident dolore commodo laboris in. Dolor eu commodo. $0.00

Excepteur in, ea qui commodo

non deserunt

Ut ullamco, ut mollit labore ex non est amet, voluptate adipisicing veniam! Ut sint elit do in eiusmod eu aliqua: Nostrud officia ut labore commodo excepteur deserunt non amet quis nostrud anim adipisicing velit esse fugiat voluptate Velit laboris cillum dolor duis qui voluptate ullamco? Quis veniam velit, sit magna excepteur occaecat amet ea commodo nostrud exercitation dolore tempor ex. $0.00

Nulla officia dolore

Dolor dolore deserunt ut voluptate minim in proident, nostrud, do quis nostrud. Aliqua ut non et eiusmod consequat sit deserunt tempor culpa eiusmod incididunt id, ipsum deserunt. Qui ut dolore exercitation tempor laboris excepteur consectetur officia adipisicing. Anim fugiat nisi reprehenderit dolore amet in dolor culpa nulla officia, in ut fugiat. Et esse do duis, occaecat ex amet dolore laboris. $0.00